VIRTUÁLNA PEŇAŽENKA NeedCoin.

Virtuálna peňaženka, ďalej NeedCoin, Vám umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie využívanie služieb na www.potrebne.sk. Inkasovať za predané produkty zverejnené v rámci svojho užívateľského účtu alebo platiť ostatným užívateľom za produkty v rámci trhoviska www.potrebne.sk. Predaj a nákup sa výhradne uskutočňuje prostredníctvom peňaženky NeedCoin.

Aké služby poskytujeme v rámci NeedCoin peňaženky:

a) platba za členstvo v spoplatnených programoch pri využívaní online trhoviska

b) prevod disponibilných prostriedkov užívateľa na účet dodávateľa služieb alebo produktov

c) výber zostatku z peňaženky NeedCoin v rámci procesu uzatvorení účtu na www.potrebne.sk na účet v banke užívateľa. Suma zostatku nesmie presiahnuť hodnotu 50€. Prostriedky nad maximálnu hodnotu musia byť minuté na nákup tovaru a služieb od ostatných členov trhoviska (služba okamžitého výberu z peňaženky je spoplatnená sumou za spracovanie vo výške 30% z prevedeného zostatku na bankový účet užívateľa uvedeného v žiadosti o zrušenie účtu zákazníka, minimálne však sumou tri eurá.)

d) v prípade vrátenia tovaru alebo stornovania objednávky na základe obchodných podmienok dodávateľa, správca zabezpečí spätný prevod prostriedkov z účtu dodávateľa na účet objednávateľa. Vždy platí všeobecné pravidlo pre všetkých účastníkov, že nárok na vrátenie tovaru a služieb z titulu objednávky je možný podľa bodu 7.0 týchto obchodných podmienok

e) priamy prevod vlastných prostriedkov na účet iného užívateľa(identifikácia prebieha na základe e-mailovej adresy odosielateľa a príjemcu)

f) prevod prostriedkov prevyšujúcich minimálny zostatok v peňaženke na bankový účet je možný len od úrovne členstva DIAMOND(viď bod 10) za osobitných podmienok uzatvorených individuálne formou dodatku k týmto obchodným podmienkam

g) prostriedky, ktoré boli do peňaženky pripísané z titulu nejakej AKCIE, SÚŤAŽE alebo inej príležitosti(prostriedky, ktoré pred tým nepatrili prijímateľovi ani ich sám z vlastného bankového účtu neposlal), nie je možné previesť na inú osobu alebo na vlastný účet v banke. Takto pripísané a nevyužité prostriedky v stanovenom čase(podľa podmienok pripísania) budú odňaté.

Používanie peňaženky:

Peňaženka je určená na zabezpečovanie finančnej zálohy na nákup tovarov a služieb od ostatných obchodníkov. Zhromažďovať prostriedky na zálohu je možné priamym prevodom z účtu v banke, prípadne získavaním bonusov za realizovaný nákup u vybraných obchodníkoch, minimálny trvalý zostatok peňaženky NeedCoin a úroveň členstva(viď bod. 10). Ak chcete použiť peniaze uložené vo virtuálnej peňaženke, kliknite na položku  Zobraziť košík > Skontrolovať a objednať > (registrovaný užívateľ bude mať spôsob platby  automaticky vybraný) inak vybrať platba na dobierku. V prípade, že Vaša virtuálna peňaženka neobsahuje dostatočnú čiastku na zaplatenie časti objednávky alebo celej objednávky, voľba NeedCoin bude automaticky zvolená ako spôsob platby alebo čiastočný spôsob platby objednávky.

V prípade, že v peňaženke nebude dostatok prostriedkov na zaplatenie objednávky si v ďalšom kroku si zvoľte spôsob platby zvyšnej sumy (1) platba na dobierku. Následne Dokončite objednávku cez > Objednať s povinnosťou platby. Odporúčame preto ešte pred vytvorením objednávky zabezpečiť na účte peňaženky dostatočné množstvo prostriedkov. Dobitie peňaženky je možné uskutočniť predajom vlastných produktov a služieb alebo priamou platbou cez možnosť v panely užívateľa > Môj profil > Moja peňaženka > Doplnenie peňaženky. Tu je možné nájsť aj podrobný popis všetkých transakcií.

V prípade, že kupujúci je osoba s právom odstúpenia od zmluvy budú prostriedky za predaj obchodníkovi pripísané alebo odblokované až po 14 pracovných dňoch od dátumu prevzatia kupujúcim. Skrátenie tejto lehoty je možné len s vysloveným súhlasom kupujúceho, že sa vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy.

Riešenie sporov:

V prípade, že nastane rozpor v zostatku na účte peňaženky NeedCoin je povinnosť zainteresovaných strán dokázať, že realizovali prevod z bankového účtu prípadne platobnej karty a to originálnym výpisom z účtu potvrdeného bankou ako aj kópiou transakcií v rámci svojho profilového účtu obchodníka. Potrebné dokumenty si navzájom vymenia najskôr elektronicky a v prípade, že nenastane zhoda aj na osobnom stretnutí v prítomnosti zástupcu správcu eTrhoviska. V prípade, že nebude vedieť niektorá zo strán poskytnúť takýto dôkaz o prevode nebude sa na jeho sťažnosť prihliadať.

Scroll To Top
Close
Close
Obchod
0 Košík
Menu
Close

Môj košík

Shopping cart is empty!

Continue Shopping